Schola Catharina

St-EUSEBIUSACADEMIE

Secretariaat:

De heer H.W. van der Ven,

Doorwerthlaan l, 6825 EW Arnhem,  tel.: 026-3610749

ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr.41050397


 

Kapel van Christus Koning, Schaarsbergen

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE KAPEL VAN CHRISTUS KONING:

 

Iedere 2e en iedere laatste zondag van de maand eucharistieviering.

Bovendien zijn er vieringen op Palmzondag 1e Paasdag, Pinksteren en 1e Kerstdag.

 

Data in 2012:

 

8 en 29 januari;

12 en 26 februari;

11 en 25 maart;

1 april (Palmzondag), 8 april (Pasen), en 29 april;

13 en 27 mei (Pinksteren);

10 en 24 juni;

8 en 29 juli;

12 en 26 augustus;

9 en 30 september;

14 en 28 oktober;

11 en 25 november;

9 en 25 december (Kerstmis), en 30 december.

 

Aanvang van de H.Mis altijd 10.30 uur in de kapel van Christus Koning, aan de Koningsweg 31a, te Schaarsbergen (bij Arnhem). 

Helaas is er geen busverbinding met de kapel.

 

Celebrant: Pater Dr. F.J. Vervooren, o.c.d


 


mgr Punt
Met Mgr. Punt: als legerbisschop beschermheer van de H. Missen in de Kapel van Christus Koning te Schaarsbergen

 

 

Kardinaar Simonis 2 Schaarsbergen 14-1-07

Met  Kardinaal Simonis op 14 januari 2007, en de Schola Catharina

 

Kardinaal Simonis 14 januari 2007
Home