Schola CatharinaHoogfeest van Pasen

Introitus (Ps. 138, 18. 5-6)
Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia: posuisti super me manum tuam, alleluia: mirabilis facta est scientia tua, alleluia. Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij U, alleluia; Gij hebt uw hand op Mij gelegd, alleluia; wonderbaarlijk gemaakt is uw wijsheid, alleluia.
Tussenzang (Ps. 138, 1-2):
Domine probasti me, et cognovisti me: tu cognovisti sessione meam, et resurrectionem meam. Heer, Gij hebt mij beproefd, en Gij kent mij: Gij kent mijn zittten, en mijn wederopstaan.
Graduale (Ps. 117, 24.1)
Haec dies, quam fecit Dominus: exsultemus, et laetemur in ea. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; laat ons nu jubelen en ons verheugen in hem.
Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius. Looft de Heer, omdat Hij goed is: omdat Zijn barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid.
Alleluia (1 Kor. 5, 7)
Alleluia. Pascha nostrum immolatus est Christus. Alleluia. Alleluia. Ons Paaslam is geslacht: Christus. Alleluia.
Sequens
Victimae paschali laudes immolent Christiani. Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods met offers eren.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Zeg het ons Maria, wat is 't dat gij gezien hebt?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis; Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is;
Angelicos testes, sudarium et vestes. Engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Surrexit Christus spes mea: Mijn hoop, mijn Christus in leven.
praecedet suos in Galilaeam. Zie Hij gaat u voor naar Galilea
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Amen, alleluia. Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden: Gij Koning, overwinnaar, wees barmhartig. Amen, alleluia.
Offertorium (Ps. 75, 9.10)
Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus, alleluia. De aarde beefde en werd stil, terwijl God opstond ten oordeel, alleluia.
Communio (1 Kor. 5, 7-8)
Pascha nostrum immolatus est Christus, alleluia: itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis, alleluia. Ons Paaslam is geslacht, Christus, alleluia; dus laten wij maaltijd houden met het ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid, alleluia.
Tussenzang (Ps. 117.24,1):
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.
Regina caeli
Regina caeli laetare, alleluia, Quia quem meruisti portare, alleluia, Resurrexit, sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia. Koningin van de hemel verheug u, alleluia, Omdat Hij die gij waardig geweest bent te dragen, alleluia, verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons tot God, alleluia.