Schola Catharina1 Januari, Heilige Maria, Moeder van God

Introitus (Sedulius)
Salve sancta Parens, enixa puerpera Regem, Wees gegroet, heilige Moeder. Uit u is een Koning geboren,
qui caelum terramque regit in saecula saeculorum. die heerst over hemel en aarde tot in de eeuwen der eeuwen.
Tussenzang (Ps. 44.2):
Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi. Opgetogen verkondigt mijn hart het goede woord: ik zing mijn dichtwerken voor de koning.
Graduale (Ps. 44, 3.5)
Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in aeternum. Bevalligheid ligt op uw lippen; daarom heeft God u gezegend tot in de eeuwigheid.
Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam: et deducet te mirabiliter dextera tua. Vanwege de waarheid, en de zachtmoedigheid en de rechtvaardigheid; en uw rechterhand zal u wonderbaar geleiden.
Alleluia
Alleluia. Post partum, Virgo inviolata permansisti: Alleluia. Na het baren zijt gij ongeschonden Maagd gebleven;
Dei Genetrix intercede pro nobis. Alleluia. Moeder van God, wees onze voorspraak. Alleluia.
Offertorium
Felix namque es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima: quia ex te ortus est sol iustitiae, Christus Deus noster. Gelukkig immers zijt gij, heilige Maagd Maria, en alle lof overwaardig; omdat uit u is opgegaan de Zon der gerechtigheid, Christus onze God.
Communio (Zach. 9, 9)
Exsulta filia Sion, lauda filia Ierusalem: Juich dochter Sion, zing de lof dochter Jeruzalem.
ecce Rex tuus venit: Sanctus et Salvator mundi. Kijk uw Koning komt, de Heilige en de Redder van de wereld.
Tussenzang (1 Luc. 1):
Magnificat anima mea Dominum, et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo. Mijn ziel prijst hoog de Heer, et mijn geest juicht voor God mijn redder.