Schola CatharinaGeboortefeest Heilige Johannes de Doper, 24 juni

Introitus (Jes. 49, 1.2)
De ventre matris meae vocavit me Dominus nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suae protexit me, posuit me quasi sagittam electam. Vanaf de moederschoot heeft de Heer mij geroepen bij mijn naam; en Hij gaf mij een mond als een scherp zwaard; onder de dekking van Zijn hand beschermde Hij mij, Hij plaatste mij als een uitgelezen pijl.
Tussenzang (Ps. 91, 2):
Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tui, Altissime. Goed is het U te belijden Heer; en psalmen te zingen voor Uw naam, Allerhoogste.
Graduale (Jer. 1, 5.9)
Priusquam te formarem in utero, novi te: et antequam exires de ventre, santificavi te. Misit Dominus manum suam, et tetigit os meum, et dixit mihi. Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; en voordat ge uit de buik kwam, heb Ik u geheiligd. De Heer heeft Zijn hand uitgestoken, en Hij heeft mijn mond aangeraakt, en heeft tot Mij gesproken.
Alleluia (Lc. 1, 76)
Alleluia. Tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis ante Dominum parare vias eius. Alleluia. Alleluia. Gij, kind, zult profeet van de Allerhoogste genoemd worden; gij zult voor de Heer uitgaan om Zijn wegen te bereiden. Alleluia
Offertorium (Ps. 91, 13)
Iustus ut palma florebit: sicut cedrus, quae in Libano est, multiplicabitur. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom; als een ceder die op de Libanon groeit, zal hij vermeerderen.
Communio (Lc. 1, 76)
Tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius. Gij, kind, zult profeet van de Allerhoogste genoemd worden; gij zult immers voor het gelaat van de Heer uit gaan om Zijn wegen te bereiden.
Tussenzang (Luc. 1 68):
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae. Gezegend is de Heer de God van IsraŽl, omdat Hij zijn volk opgezocht heeft en verlost.
Hymne
Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Joannes. Opdat uw dienaren uw wonderlijke daden kunnen bezingen, Verschoon hun schuldige lippen, Heilige Johannes
Nuntius celso veniens Olympo, Te patri magnum fore nasciturum, Nomen, et vitae seriem gerendae Ordine promit. De bode komend uit de hoge hemel Meldt uw vader uw geboorte en grootheid; En hoe uw naam is, wat uw leven zal zijn, Zegt hij ordelijk.
Ille promissi dubius superni, Perdidit promptae modulos loquelae; Sed reformasti genitus peremptae Organa vocis. Daar hij twijfelt aan deze hemelse boodschap, Wordt hem zijn spraak ontnomen; Maar uw geboorte geeft hem het gebruik weer Van zijn stemorgaan.
Ventris obstruso recubans cubili Senseras Regem thalamo manentem Hinc parens nati meritis uterque Abdita pandit. Als gij nog in moeders schoot geborgen ligt, Voelt gij den Koning, in zijn kamer rustend; Beide uw ouders loven door uw toedoen De heilsgeheimen.
Sit decus Patri, genitaeque Proli, Et tibi compar utruisque virtus, Spiritus semper, Deus unus, omni Temporis aevo. Amen. Eer zij den Vader en die van Hem voortkomt, Eer ook aan U, van Hen en Hun gelijke; De eeuwige Geest, de ene God, voor altijd, in alle eeuwen. Amen.