Schola CatharinaDrievuldigheidszondag

Introitus A en B (Vgl. Tob. 12, 6)
Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas: confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Gezegend zij de heilige DrieŽenheid en de ongedeelde Eenheid: wij zijn Haar erkentelijk, omdat Zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen.
Tussenzang (Ps. 8):
Domine Dominus noster: quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Heer onze Heer: hoe bewondereswaardig is Uw naam op heel de aarde!
Introitus C (Rom. 5, 5; 10,11)
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, alleluia: per inhabitantem Spiritum eius in nobis, alleluia. De onbaatzuchtige liefde Gods is in onze harten gestroomd, alleluia; doordat zijn Geest in ons woont, alleluia.
Tussenzang (Ps. 102):
Benedic anima mea Domino: et omnia quae intra me sunt, nomini sancto eius. Zegen, mijn ziel, de Heer: en, alles wat in mij is, Zijn heilige naam.
Graduale (Dan. 3, 55-56)
Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim. Benedictus es Domine, in firmamento caeli, et laudabilis in saecula. Geprezen zijt Gij, Heer, die de afgronden doorschouwt en zetelt boven de cherubijnen. Geprezen zijt Gij, Heer, in het hemels firmament, en lofwaardig tot in alle eeuwen.
Alleluia (Dan. 3, 52)
Alleluia. Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia. Alleluia. Geprezen zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, en lofwaardig tot in alle eeuwen. Alleluia.
Offertorium (Vgl. Tob 12, 6)
Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus: quia fecit nobiscum misericordiam suam. Geprezen zij God de Vader en de eniggeboren Zoon van God, en ook de Heilige Geest; omdat Hij ons zijn barmhartigheid bewezen heeft.
Communio A en C (Tob. 12, 6)
Benedicimus Deum caeli, et coram omnibus viventibus confitebimur ei: quia fecit nobiscum misericordiam suam. Wij prijzen God in de hemel en wij belijden Hem temidden van al wat leeft, omdat Hij ons zijn barmhartigheid bewezen heeft.
Tussenzang (Tob. 13):
Magnus es, Domine, in aeternum, et in omnia saecula regnum tuum. Groot zijt Gij, Heer, in eeuwigheid, en tot in alle eeuwen duurt Uw rijk.
Communio B (Mt. 28, 18.19)
Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra, alleluia: euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, alleluia. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde, alleluia; gaat en onderricht alle volkeren, en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, alleluia.
Tussenzang (Ps. 77):
Attendite, popule meus, doctrinam meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. Weest bedacht, mijn volk, op Mijn leer, neig uw oor naar de woorden van Mijn mond.