Schola CatharinaChristus, Koning van het heelal

Introitus (Apok. 5, 12; 1, 6)
Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem et honorem. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Waardig is het Lam, dat geslacht werd, de kracht en de goddelijke glorie en de wijsheid en de sterkte en de eer te ontvangen. Aan Hem zijn de roem en de macht tot in de eeuwen der eeuwen.
Tussenzang (Ps. 144, 1):
Deus, iudicium tuum regi da: et iustitiam tuam filio regis. God, Uw recht, schenk het aan de koning; en Uw rechtvaardigheid aan 's-konings zoon.
Graduale (Ps. 71, 8.11)
Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum. Et adorabunt eum omnes reges terrae: omnes gentes servient ei. Heersen zal Hij van zee tot zee, van de rivier tot aan de grenzen der aarde. En aanbidden zullen Hem alle koningen der aarde; alle volkeren Hem dienen.
Alleluia (Dan. 7, 14)
Alleluia. Potestas eius, potestas aeterna, quae non auferetur: et regnum eius, quod non corrumpetur. Alleluia. Alleluia. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet wordt weggenomen; en Zijn koningschap is er een die niet te gronde gericht wordt. Alleluia.
Offertorium (Ps. 2,8)
Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Vraag Mij, en Ik zal u de volkeren als uw erfdeel geven en de grenzen der aarde als uw bezit.
Communio A (Mt. 25, 40.34)
Amen dico vobis: quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis: venite benedicti Patris mei, possidete praeparatum vobis regnum ab initio saeculi. Voorwaar Ik zeg u: wat gij voor een van de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan; komt, gezegenden van Mijn Vader, ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf den beginne.
Tussenzang (Ps 144, 1):
Exaltabo te, Deus meus Rex, et benedicam nomini tuo in saeculum et in saeculum saeculi. Verheerlijken zal ik U, God mijn Koning, en Uw naam zegenen eeuwig en tot in de eeuwen der eeuwen.
Communio B en C (Ps. 28, 10b, 11b)
Sedebit Dominus Rex in aeternum; Dominus benedicet populo suo in pace. De Heer zal eeuwig als Koning zetelen. De Heer heeft Zijn volk gezegend met vrede.
Tussenzang (Ps. 28, 1):
Afferte Domino, filii Dei, afferte Domino gloriam et potentiam. Dient de Heer, zonen van God, dient de Heer om Zijn glorie en macht.