Schola CatharinaAllerheiligen (1 november)

Introitus (Ps. 32)
Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum solemnitate gaudent angeli, et collaudant Filium Dei Verheugen wij ons allen in de Heer, een feestdag vierend ter ere van alle Heiligen: over hun feestdag verheugen zich de engelen, en zij loven samen de Zoon van God.
Tussenzang:
Exsultate iusti in Domino: rectos decet colllaudatio. Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de gerechten behoort de gezamenlijke lofzang.
Graduale (Ps. 33: 10, 11b)
Timete Dominum, omnes sancti eius: quoniam nihil deest timentibus eum. Inquirentes autem Dominum non deficient omni bono. Vreest de Heer, al zijn heiligen, want niets ontbeert aan hen die Hem vrezen. Wie dan zoeken naar de Heer ontbreekt het aan geen enkel goed.
Alleluia (Mt. 11, 28)
Alleluia. Venite ad me, omnes qui laboratis, et onerati estis: et ego reficiam vos. Alleuia. Alleluia. Komt tot Mij, allen die overwerkt, en overbelast zijt: en ik zal u herscheppen. Alleluia.
Offertorium (Sap. 3, 1.2.3)
Iustorum animae in manu Dei sunt, De zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van God,
et non tanget illos tormentum malitiae: visi sunt oculis insipientium mori: en hen raakt de kwelling van het kwaad niet: zij leken voor het oog van dwazen te sterven:
illi autem sunt in pace, alleluia. zij echter zijn in vrede, alleluia.
Communio (Mt. 5, 8, 9, 10; Ps 125)
Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt: beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur: beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien: zalig de vredelievenden, want zij zullen kinderen van God genoemd worden: zalig wie te lijden hebben wegens hun rechtvaardigheid, want voor hen is het rijk der hemelen
Tussenzang:
in convertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus quasi somniantes. doordat de Heer afwendde de gevangenschap van Sion, is onze droom werkelijkheid geworden.