Schola Catharina8e Zondag door het jaar

Introitus (Ps. 17, 19-20)
Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem: salvum me fecit, quoniam voluit me. De Heer heeft zich tot mijn beschermer gemaakt, en mij geleid naar uitgestrekt gebied; Hij heeft mij heil gebracht, omdat Hij mij gewild heeft.
Tussenzang (Ps. 17, 2-3):
Diligam te Domini fortitudo mea: Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus. Ik heb U lief Heer mijn kracht: Heer mijn sterkte, en mijn toevlucht, en mijn bevrijder.
Graduale A en B (Ps. 119, 1.2)
Ad Dominum, dum tribularer, clamavi, et exaudivit me. Tot de Heer heb ik geroepen toen ik verdrukt werd, en Hij heeft mij verhoord.
Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a lingua dolosa. Verlos mijn ziel, Heer, van vijandige lippen, en van de bedrieglijke tong.
Graduale C (Ps. 91, 2,3)
Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Goed is het de Heer te belijden; en psalmen te zingen voor uw Naam, Allerhoogste.
Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Om te verkondigen in de morgen uw barmhartigheid, en uw waarheid in de nacht.
Alleluia (Ps. 7, 2)
Alleluia. Domine Deus meus, in te speravi: salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia. Alleluia. Heer, mijn God, op U vertrouw ik; red mij van allen die mij vervolgen en bevrijd mij. Alleluia.
Offertorium (Ps. 6, 5)
Domine convertere, et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam. Wend U tot mij, Heer, en verlos mijn ziel; bewerkstellig mijn heil omwille van uw barmhartigheid.
Communio A (Mt. 6, 33)
Primum quaerite regnum Dei, et omnia adicientur vobis, dicit Dominus. Zoekt eerst het Rijk Gods, en alles zal u erbij gegeven worden, zegt de Heer.
Tussenzang (Ps. 36):
Noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem. Wees niet afgunstig op boosdoeners, en benijd niet hen die onrecht doen.
Communio B en C (Ps. 12, 6)
Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini altissimi. Zingen zal ik voor de Heer, die mij weldaden bewees; en ik zal psalmen zingen voor de Naam van de Heer, de Allerhoogste.
Tussenzang (Ps. 12, 2):
Usquequo Domine oblivisceris me in finem? Usquequo avertis faciem tuam a me? Hoe lang, Heer, zult Gij mij vergeten uiteindelijk? Hoe lang afwenden Uw aanschijn van mij?