Schola Catharina6e Zondag van Pasen

Introitus (Jes. 48, 20)
Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia. Verkondigt het met een stem vol blijdschap en laat het gehoord worden, alleluia; verkondigt het tot aan het uiteinde der aarde: de Heer heeft zijn volk bevrijd, alleluia.
Tussenzang (Ps. 65, 1):
Iubilate Deo omnis terra: Psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. Jubelt voor God heel de aarde: Zingt een psalm voor Zijn naam, geeft Hem de eer van een loflied.
Alleluia A en C
Alleluia. Surrexit Christus, et illuxit nobis, quos redemit sanguine suo. Alleluia. Alleluia. Verrezen is Christus en verlicht heeft Hij ons, die Hij door zijn bloed heeft verlost. Alleluia.
Alleluia B (Joh. 16, 28)
Alleluia. Exivi a Patre, et veni in mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Alleluia. Alleluia. Uitgegaan ben Ik van de Vader en gekomen in de wereld; weer verlaat Ik de wereld en ga Ik naar de Vader. Alleluia.
Alleluia A (Joh. 14, 18)
Alleluia. Non vos relinquam orphanos: vado, et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum. Alleluia. Alleluia. Ik zal u niet achterlaten als wezen; Ik ga en Ik kom weer tot u, en uw hart zal zich verheugen. Alleluia.
Alleluia B (Joh. 15, 16)
Alleluia. Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis: et fructus vester maneat. Alleluia. Alleluia. Ik heb u uitgekozen uit de wereld, opdat u gaat en vrucht voortbrengt; en uw vrucht moge blijvend zijn. Alleluia.
Alleluia C (Joh. 14, 26)
Alleluia. Spiritus Sanctus docebit vos quaecumque dixero vobis. Alleluia. Alleluia. De Heilige Geest zal u leren wat Ik u gezegd heb. Alleluia.
Offertorium (Ps. 65, 8.9.20)
Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obaudite vocem laudis eius: qui posuit animam meam ad vitam, et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam a me, alleluia. Zegent, volkeren, de Heer onze God, en verneemt zijn lofzang; die mijn ziel tot leven bracht, en mijn voeten niet deed wankelen. Gezegend zij de Heer, die mijn gebed niet heeft afgewezen, mij zijn erbarming niet onthouden, alleluia.
Communio A (Joh. 14-18)
Non vos relinquam orphanos: veniam ad vos iterum, alleluia: et gaudebit cor vestrum, alleluia. Ik zal u niet achterlaten als wezen; Ik kom weer tot u, alleluia; en uw hart zal zich verheugen, alleluia.
Tussenzang (Ps. 121):
Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi: in domum domini ibimus. Verheugd ben ik over wat ze mij gezegd hebben: wij gaan naar het huis van de Heer.
Communio B (Joh, 15, 16)
Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis: et fructus vester maneat, alleluia. Ik heb u uitgekozen uit de wereld, opdat u gaat en vrucht voortbrengt; en uw vrucht moge blijvend zijn, alleluia.
Tussenzang (Ps. 88, 2):
Misericordias Domini in aeternum cantabo, in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo. De barmhartigheid van de Heer zal ik tot in eeuwigheid bezingen, van geslacht tot geslacht zal ik Uw waarheid verkondigen met mijn mond.
Communio C (Joh. 14, 26)
Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia: quaecumque dixero vobis, alleluia. De Heilige Geest zal u leren, alleluia, alles wat Ik u gezegd heb, alleluia.
Tussenzang (Ps. 50, 3a):
Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam. Wees mij barmhartig Heer, naargelang Uw barmhartigheid.