Schola Catharina5e Zondag van Pasen

Introitus (Ps. 97, 1-2)
Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mirabilia fecit Dominus, alleluia: Zingt voor de Heer een nieuw gezang, alleluia, omdat de Heer bewonderenswaardige dingen heeft gedaan, alleluia;
ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam, alleluia. ten aanschouwen van de volkeren heeft Hij zijn rechtvaardigheid geopenbaard, alleluia
Tussenzang (Ps 97,2):
Salvavit sibi dextera eius: et brachium sanctum eius. Heil heeft Hem gebracht Zijn rechterhand: Zijn heilige arm.
Alleluia (Ps. 117, 16)
Alleluia. Dextera Dei fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me. Alleluia. Alleluia. De rechterhand van God heeft deugd gedaan; de rechterhand van de Heer heeft mij verheven. Alleluia.
Alleluia (Rom. 6, 9)
Alleluia. Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur: mors illi ultra non dominabitur. Alleluia. Alleluia. Christus, uit de dood verrezen, sterft niet meer; de dood zal Hem niet meer overheersen. Alleluia.
Offertorium (Ps. 65, 1.2.16)
Iubilate Deo universa terra: iubilate Deo universa terra; psalmum dicite nomini eius: venite et audite et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia. Juicht voor de Heer heel de aarde, juicht voor de Heer heel de aarde; zingt psalmen voor zijn Naam. Komt en hoort toe en ik zal u vertellen, gij allen die God vreest, hoeveel dingen de Heer gedaan heeft voor mijn ziel, alleluia.
Communio A (Joh. 14, 9.10)
Tanto tempore vobiscum sum, et non cognovistis me? Philippus, qui videt me, videt et Patrem, alleluia: non credis quia ego in Patre, et Pater in me est? alleluia. Zoveel tijd ben Ik met u en gij kent Mij niet? Philippus, wie Mij ziet, ziet ook de Vader, alleluia; gelooft gij niet dat Ik in de Vader, en de Vader in Mij is? alleluia.
Tussenzang (Ps. 32,1):
Exsultate iusti in Domino: rectos decet collaudatio. Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de oprechten past het gezamenlijk lof te brengen.
Communio B en C (Joh. 15, 5)
Ego sum vitis vera et vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, alleluia Ik ben de ware wijnstok en gij de ranken; wie blijft in Mij, en Ik in hem, die draagt veel vrucht. alleluia.
Tussenzang (Ps. 32,1):
Exsultate iusti in Domino: rectos decet collaudatio. Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de oprechten past het gezamenlijk lof te brengen.