Schola Catharina4e Zondag van Pasen

Introitus (Ps. 32, 5.6)
Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Dei caeli firmati sunt, alleluia. De barmhartigheid van de Heer vervult de aarde, alleluia: op het woord van de Heer zijn de hemelen gegrondvest, alleluia.
Tussenzang (Ps. 32,1):
Exsultate iusti in Domino: rectos decet collaudatio. Juicht rechtvaardigen voor de Heer: de oprechten past het gezamenlijk lof te brengen.
Alleluia (Ps. 110, 9)
Alleluia. Redemptionem misit Dominus in populo suo. Alleluia. Alleluia. Verlossing heeft de Heer naar zijn volk gezonden. Alleluia.
Alleluia (Joh. 10. 14)
Alleluia. Ego sum Pastor bonus: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae. Alleluia. Alleluia. Ik ben de goede Herder; en Ik ken mijn schapen, en zij kennen Mij. Alleluia.
Offertorium (Ps. 62, 2.5)
Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo: et in nomine tuo levabo manus meas, alleluia. God mijn God, bij U waak ik vanaf het aanbreken van de dag; en in uw Naam zal ik mijn handen opheffen, alleluia.
Communio (Joh. 10, 14)
Ego sum Pastor bonus, alleluia: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, alleluia. Ik ben de goede Herder, alleluia; en Ik ken mijn schapen, en zij kennen Mij, alleluia.
Tussenzang (Ps. 22,2):
Dominus pascit me, et nihil mihi deerit: in pascuis virentibus me collocavit. De Heer weidt mij, en niets zal mij ontbreken: op grazige weiden heeft Hij mij geplaatst.