Schola Catharina3e Zondag van Pasen

Introitus (Ps. 65, 1.2)
Iubilate Deo omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini eius, alleluia: date gloriam laudi eius, alleluia. Jubelt voor God, heel de aarde, alleluia; zingt een psalm voor zijn Naam, alleluia, en brengt eer aan zijn lofwaardige daden, alleluia.
Tussenzang (Ps. 65, 3):
Dicite Deo: quam terribilia sunt opera tua, Domine! In multitudine virtutis tuae mentientur tibi in inimici tui. Zegt tegen God: hoe geducht zijn Uw werken, Heer! Door de omvang van Uw macht moeten Uw vijanden U hulde brengen.
Alleluia (Lc. 24, 35)
Alleluia. Cognoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis. Alleluia. Alleluia. De leerlingen herkenden de Heer Jezus bij het breken van het brood. Alleluia.
Alleluia (Lc. 24, 46.26)
Alleluia. Oportebat pati Christum, et resurgere a mortuis, et ita intrare in gloriam suam. Alleluia. Alleluia. Christus moest wel lijden, en verrijzen uit de doden, en zo zijn heerlijkheid binnengaan. Alleluia.
Offertorium (Ps. 145, 2)
Lauda anima mea Dominum: laudabo Dominum in vita mea: psallam Deo meo, quamdiu ero, alleluia. Loof, mijn ziel, de Heer; ik zal de Heer loven heel mijn leven; psalmen zingen voor mijn God, zolang als ik er zijn zal, alleluia.
Communio A (Lc. 24, 34)
Surrexit Dominus, et apparuit Petro, alleluia. De Heer is verrezen en aan Petrus verschenen, alleluia.
Tussenzang (Ps. 117, 1):
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.
Communio B (Ps. 95, 2)
Cantate Domino, alleluia: cantate Domino, benedicite nomen eius: bene nuntiate de die in diem salutare eius, alleluia. Zingt voor de Heer, alleluia; zingt voor de Heer, zegent zijn Naam; verkondigt dag aan dag zijn heil, alleluia.
Tussenzang (Ps. 95):
Cantate Domino canticum novum, cantate Domino, omnis terra. Zingt voor de Heer een nieuw lied, zingt voor de Heer, heel de aarde.
Communio C (Joh. 21,15.17)
Simon Ioannis, diligis me plus his? Domine, tu omnia nosti: tu scis, Domine, quia amo te, alleluia. Simon, zoon van Johannes, bemint gij Mij meer dan dezen? Heer, Gij weet alles; Gij weet, Heer, dat ik van U houd, alleluia.
Tussenzang (Ps. 33. 2):
Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. Loven zal ik de Heer te allen tijde, altijd is de lof voor Hem in mijn mond.