Schola Catharina31e Zondag door het jaar

Introitus A en B (Ps. 37, 22-23)
Ne derelinquas me, Domine, Deus meus, ne discedas a me: intende in adiutorium meum, Domine, virtus salutis meae. Verlaat mij niet, Heer, mijn God, verwijder U niet van mij; wees mij tot hulp, Heer, krachtbron van mijn heil.
Tussenzang (Ps. 37, 2):
Domine, ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me. Heer, beschuldig mij niet in Uw toorn; en richt mij niet te gronde in Uw woede.
Introitus C (Wijsh. 11, 24- 25.27)
Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum quae fecisti, dissimulans peccata hominum propter paenitentiam, et parcens illis: quia tu es Dominus Deus noster. Medelijden hebt Gij met allen, Heer, en niets verafschuwt Gij van wat Gij gemaakt hebt, Gij verbergt de zonden van de mensen vanwege de boete, en spaart hen; omdat Gij de Heer onze God zijt.
Tussenzang (Ps. 56):
Miserere mei Deus, miserere mei: quoniam in te confidit anima mea. Wees barmhartig voor mij God, wees barmhartig, omdat mijn ziel op U vertrouwd heeft.
Graduale (Ps. 47, 10.11.9)
Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae. Sicut audivimus, ita et vidimus in civitate Dei nostri, in monte sancto eius. Ontvangen hebben wij, God, Uw barmhartigheid midden in Uw tempel, Net als Uw Naam, God, zo reikt ook Uw roem tot aan de uiteinden der aarde. Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij het ook gezien in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.
Alleluia A en B (Ps. 32, 6)
Alleluia. Verbo Domini caeli firmati sunt, et Spiritu oris eius omnis virtus eorum. Alleluia. Alleluia. Door het woord van de Heer zijn de hemelen bevestigd, en door de adem van Zijn mond heel hun kracht. Alleluia.
Alleluia C (Wijsh. 12, 1)
Alleluia. O quam bonus et suavis est, Domine, Spiritus tuus in nobis. Alleluia. Alleluia. O hoe goed en zoet is, Heer, uw Geest in ons. Alleluia.
Offertorium (Ps. 102, 2.5)
Benedic anima mea Domino, et noli oblivisci omnes retributiones eius: et renovabitur, sicut aquilae, iuventus tua. Prijs, mijn ziel, de Heer, en vergeet geen van al Zijn weldaden; en uw jeugdigheid zal worden vernieuwd, als die van een adelaar.
Communio (Ps. 15, 11)
Notas mihi fecisti vias vitae: adimplebis me laetitia cum vultu tuo, Domine. Bekend hebt Gij mij gemaakt de wegen ten leven; Gij vervult mij met vreugde door Uw gelaat, Heer.
Tussenzang (Ps. 15, 1):
Conserva me, Deus, quoniam speravi in te. Spaar mij, God, omdat ik mijn hoop op U gesteld heb.
Tussenzang (Ps. 15, 2):
Dixi Domino: Dominus meus es tu, bonum mihi non est sine te. Ik heb gezegd tot de Heer: Gij zijt mijn Heer, geen goed is er voor mij zonder U.