Schola Catharina30e Zondag door het jaar

Introitus (Ps. 104, 3-4)
Laetetur cor quaerentium Dominum: quaerite Dominum, et confirmamini: quaerite faciem eius semper. Laat het hart zich verheugen van hen die zoeken naar de Heer: zoekt de Heer en weest gesterkt; zoekt Zijn aanschijn immer.
Tussenzang (Ps. 104):
Confitemini Domino, et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. Belijdt de Heer, en roept Zijn naam aan; verkondigt onder de volkeren Zijn werken.
Graduale A en B (Ps. 26, 4)
Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini. En verzoek heb ik aan de Heer, dit vraag ik: dat ik mag wonen in het huis van de Heer.
Ut videam voluptatem Domini: et protegar a templo sancto eius. Dat ik aanschouwe de luister van de Heer en beschermd worde door Zijn heilige tempel.
Graduale C (Ps. 33, 18.19)
Clamaverunt iusti, et Dominus exaudivit eos: et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. Iuxta est Dominus his, qui tribulato sunt corde: et humiles spiritu salvabit. Zij hebben geroepen, de rechtvaardigen, en de Heer heeft hen verhoord, en uit al hun noden heeft Hij hen bevrijd. Nabij is de Heer voor hen, die bedrukt zijn van hart, en de nederigen van geest zal Hij redden.
Alleluia (Ps. 147, 1)
Alleluia. Lauda, Ierusalem, Dominum: lauda Deum tuum, Sion. Alleluia. Alleluia. Loof, Jeruzalem, de Heer; loof uw God Sion. Alleluia.
Offertorium (Ps. 118, 107.125)
Domine, vivifica me secundum eloquium tuum: ut sciam testimonia tua. Heer, doe mij leven volgens uw woord: opdat ik uw geboden mag kennen.
Communio (Ps. 19, 6)
Laetabimur in salutari tuo, et in nomine Domini Dei nostri magnificabimur. Wij zullen ons verheugen over Uw heil, en in de naam van de Heer onze God zullen wij verheerlijkt worden.
Tussenzang (Ps. 19, 2):
Exaudiat te Dominus in die tribulationes, protegat te nomen Dei Iacob. Verhore u de Heer op een dag van onheil, bescherme u de naam van Jacobs God.