Schola Catharina2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen

Introitus (1 Petr. 2,2)
Quasi modo geniti infantes, alleluia: rationabiles, sine dolo lac concupiscite, alleluia. Zoals pasgeboren kinderen verlangen naar melk, alleluia, moet gij, geestelijk, onvervalst, verlangen naar voedsel, alleluia.
Tussenzang (ps. 80,2):
Exsultate Deo adiutorio nostro: iubilate Deo Iacob. Juicht voor God onze helper: jubelt voor de God van Jacob.
Alleluia (Mt. 28, 7)
Alleluia. In die resurrectionis meae, dicit Dominus, praecedam vos in Galileam. Alleluia. Alleluia. Op de dag van mijn verrijzenis, zegt de Heer, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Alleluia
Alleluia (Joh. 20, 26)
Alleluia. Post dies octo, ianuis clausis, stetit Iesus in medio discipulorum suorum, et dixit: Pax vobis. Alleluia. Alleluia. Na acht dagen, terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus te midden van zijn leerlingen staan en zei: Vrede zij u. Alleluia.
Sequens
Victimae paschali laudes immolent Christiani. Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods met offers eren.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Zeg het ons Maria, wat is 't dat gij gezien hebt?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis; Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is;
Angelicos testes, sudarium et vestes. Engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Surrexit Christus spes mea: Mijn hoop, mijn Christus in leven.
praecedet suos in Galilaeam. Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de dode: Gij Koning, overwinnaar, wees barmhartig.
Offertorium (Mt. 28, 2.5-6)
Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus: Quem quaeritis, surrexit, sicut dixit, alleluia. Een Engel van de Heer daalde uit de hemel en zei tot de vrouwen: Die gij zoekt, Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.
Communio (Joh. 20, 27)
Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia: et noli esse incredulus, sed fidelis, alleluia. Kom met uw hand en voel de plaatsen van de spijkers, alleluia, en wil niet langer ongelovig zijn, maar gelovig, alleluia.
Tussenzang (Ps. 117):
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.