Schola Catharina2e Zondag door het jaar

Introitus (Ps. 65. 4)
Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi; psalmum dicat nomini tuo, Altissime. Laat heel de aarde U aanbidden, Heer, en psalmen zingen voor U; moge een psalm klinken voor uw Naam, Allerhoogste.
Tussenzang (Ps. 65, 1):
Iubilate Deo omnis terra: Psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. Jubelt voor God heel de aarde: Zingt een psalm voor Zijn naam, geeft Hem de eer van een loflied.
Graduale (Ps. 106, 20.21)
Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos: et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiae eius: et mirabilia eius filiis hominum. De Heer heeft zijn woord gezonden en hen genezen; en Hij heeft hen aan hun ondergang ontrukt. Laten zij de Heer danken wegens zijn barmhartigheid, en wegens zijn wonderdaden voor de kinderen der mensen.
Alleluia (Ps. 148, 2)
Alleluia. Laudate Deum omnes Angeli eius: laudate eum omnes Virtutes eius. Alleluia. Alleluia. Looft God, al zijn Engelen; looft Hem, al zijn hemelmachten. Alleluia.
Offertorium (Ps. 65, 1.2.16)
Iubilate Deo universa terra: iubilate Deo universa terra: psalmum dicite nomini eius: venite et audite et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia. Juicht voor God heel de aarde; juicht voor God heel de aarde; zingt een psalm voor Zijn naam. Komt en hoort en ik zal u verhalen, gij allen die God vreest, hoeveel de Heer gedaan heeft voor mijn ziel, alleluia.
Communio A (Ps 19, 6)
Laetabimur in salutari tuo: et in nomine Domini Dei nostri magnificabimur. Wij zullen ons verheugen over uw heil, en in Naam van de Heer onze God zullen wij verheerlijkt worden.
Tussenzang (Ps 19):
Exaudiat te Dominus in die tribulationes, protegat te nomen Dei Iacob. Verhore u de Heer op een dag van onheil, bescherme u de naam van Jacobs God.
Communio B (Joh. 1, 41.42)
Dicit Andreas Simoni fratri suo: Invenimus Messiam, qui dicitur Christus: et adduxit eum ad Iesum. Andreas zegt tegen zijn broer Simon: Wij hebben de Messias gevonden, die de Christus genoemd wordt; en hij heeft hem naar Jezus toe geleid.
Tussenzang (Ps. 33. 2):
Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. Loven zal ik de Heer te allen tijde altijd is de lof voor Hem in mijn mond.
Communio C (Joh. 2, 7-11)
Dicit Dominus: Implete hydrias aqua et ferte architriclino. Cum gustasset architriclinus aquam vinum factam, dicit sponso: Servasti vinum bonum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. De Heer zegt: Vult de kruiken met water en brengt ze naar de tafelmeester. Als de tafelmeester geproefd heeft van het water dat wijn geworden is, zegt hij tegen de bruidegom: U heeft de goede wijn tot nu bewaard. Dit was het eerste teken dat Jezus deed temidden van zijn leerlingen.
Tussenzang (Ps. 65, 1-2):
Iubilate Deo, omnis terra, Psalmum dicite gloriae nominis eius, glorificate laudem eius. Jubelt voor God heelde aarde: Zingt een psalm ter ere van Zijn naam, vereert Zijn roem.