Schola Catharina2e Zondag van de Advent

Introitus (Jes. 30, 30)
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri. Volk van Sion, zie de Heer zal komen om de volkeren te redden, en de Heer zal zijn roem doen horen met zijn stemgeluid, tot vreugde van uw harten.
Tussenzang (Ps. 79):
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph. Gij die koning zijt van IsraŽl, luister: Gij die Jozef leidt als een schaap.
Graduale (Ps. 49, 2.3.5)
Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. Vanaf de Sion schittert zijn luister. God zal zich openbaren. Verzamelt voor Hem al zijn heiligen, die zijn verbond bekrachtigd hebben met offers.
Alleluia (Ps 121, 1)
Alleluia. Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Alleluia. Alleluia. Ik ben verheugd over de dingen die mij gezegd zijn, naar het huis van de Heer zullen wij gaan. Alleluia.
Offertorium (Ps 84, 7-8)
Deus tu convertens vivificabis nos, et plebs tua laetabitur in te: ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. God, Gij zult ons doen herleven, en uw volk zal zich in U verheugen; toon ons, Heer, uw barmhartigheid en geef ons uw heil.
Communio (Bar. 5, 5; 4, 36)
Ierusalem, surge et sta in excelso, et vide iucunditatem, quae veniet tibi a Deo tuo. Jeruzalem, verhef u en sta op, en zie de vreugde, die naar u toe zal komen van de kant van uw God.
Tussenzang (Ps. 147.12):
Lauda, Ierusalem, Dominum; Collauda Deum tuum, Sion. Loof, Jerusalem, de Heer; loof samen uw God, Sion.