Schola Catharina2e Paasdag

Introitus (Ex. 13, 5,9)
Introduxit vos Dominus in terram fluentem lac et mel, alleluia: et ut lex Domini semper sit in ore vestro, alleluia. De Heer heeft u binnengebracht in een land van melk en honing, alleluia: opdat nu de wet van de Heer altijd op uw lippen moge zijn, alleluia.
Tussenzang (Ps. 104):
Confitemini Domino, et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. Belijdt de Heer, en roept Zijn naam aan: verkondigt onder de volkeren zijn werken.
Alleluia (Mt. 28,2)
Alleluia. Angelus Domini descendit de caelo: et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Alleluia. Alleluia. Een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, en, naderbij komend, rolde hij de steen weg, en ging erop zitten. Alleluia.
Sequens
Victimae paschali laudes immolent Christiani, Laat ons ?t Lam van Pasen loven, ?t Lam Gods met offers eren.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Ja het Lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Zeg het ons Maria, wat is ?t dat gij gezien hebt?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis; Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is;
Angelicos testes, sudarium et vestes. Engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Surrexit Christus spes mea: Mijn hoop, mijn Christus in leven.
praecedet suos in Galilaeam. Zie Hij gaat u voor naar Galilea
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden: Gij Koning, overwinnaar, wees barmhartig.
Offertorium (Mt. 28, 2.5.6)
Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus: Quem queritis, surrexit, sicut dixit, alleluia. Een engel van de Heer daalde uit de hemel neer en zei tegen de vrouwen: Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.
Communio (Lc. 24, 34)
Surrexit Dominus, et apparuit Petro, alleluia. De Heer is verrezen en aan Petrus verschenen, alleluia.
Tussenzang (Ps. 117):
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Belijd de Heer, omdat Hij goed is, omdat tot in eeuwigheid Zijn barmhartigheid duurt.