Schola Catharina26 December, H. Stefanus

Introitus (Ps. 118, 23.86.23)
Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur: et iniqui persecuti sunt me: adiuva me, Domine Deus meus, quia servus tuus exercebatur in tuis iustificationibus. Waarlijk vorsten zetelen, en jegens mij spannen zij samen: en vijanden hebben mij vervolgd: help mij, Heer mijn God, omdat uw dienaar zich afgesloofd heeft voor uw recht.
Tussenzang (Ps. 118,1):
Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. Zalig zij die onbevlekt hun weg gaan, die wandelen volgens de wet van de Heer.
Graduale (Ps. 118, 23. 86)
Sederunt principes, et adversum me loquebantur: et iniqui persecuti sunt me. Adiuva me, Domine Deus meus: salvum me fac propter misericordiam tuam. Vorsten zetelen, en jegens mij spannen zij samen; en vijanden hebben mij vervolgd. Bescherm mij, Heer mijn God; bewerkstellig mijn heil omwille van uw barmhartigheid.
Alleluia (Hand. 7, 56)
Alleluia. Video caelos apertos, et Iesum stantem a dextris virtutis Dei. Alleluia. Alleluia. Ik zie de hemelen open en Jezus staande aan de rechterhand van Gods kracht. Alleluia.
Offertorium (Hand. 6, 5; 7, 59)
Elegerunt Apostoli Stephanum levitam, plenum fide et Spiritu Sancto: quem lapidaverunt Iudaei orantem, et dicentem: Domine Iesu, accipe spiritum meum, alleluia. De apostelen kozen Stefanus, een leviet, vol geloof en Heilige Geest, die de Joden gestenigd hebben terwijl hij bad, en zei: Heer Jezus, neem mijn geest aan; alleluia.
Communio (Hand. 7, 55.59.60)
Video caelos apertos, et Iesum stantem a dextris virtutis Dei: Domine Iesu, accipe spiritum meum, et ne statuas illis hoc peccatum, quia nesciunt quid faciunt. Ik zie de hemelen open en Jezus staande aan de rechterhand van Gods kracht; Heer Jezus, neem mijn geest aan, en moge U hen deze zonde niet aanrekenen, omdat zij niet weten wat zij doen.