Schola Catharina25e Zondag door het jaar

Introitus (Ps 36, 39.40.28)
Salus populi ego sum, dicit Dominus: de quacumque tribulatione clamaverint ad me, exaudiam eos: et ero illorum Dominus in perpetuum. Het heil van Mijn volk ben Ik, zegt de Heer. In welke ellende zij ook roepen tot Mij, ik zal hen verhoren, en ik zal hun Heer zijn tot in eeuwigheid.
Tussenzang (Ps. 77, 1):
Attendite, popule meus, legem meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. Weest bedacht, mijn volk, op Mijn leer, neig uw oor naar de woorden van Mijn mond.
Graduale A (Ps. 144, 18.21)
Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus qui invocant eum in veritate. Laudem Domini loquetur os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Nabij is de Heer voor allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in oprechtheid. De lof Gods zal mijn mond spreken, en alle vlees Zijn heilige naam prijzen.
Graduale B (Ps.140, 2)
Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo, Domine. Elevatio manuum mearum sacrificium verspertinum Moge mijn bidden omhoog geleid worden zoals wierook voor Uw aanschijn, Heer. Het opheffen van mijn handen is een avondoffer.
Graduale C (Ps. 112, 5.6.7)
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat: humilia respicit in caelo et in terra? Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem. Wie is als de Heer onze God, die in de hoge woont, acht slaat op wat nederig is in de hemel alsook op aarde? De behoeftige tilt Hij van de grond, en uit het slijk heft Hij de arme op.
Alleluia (Ps. 104, 1)
Alleluia. Confitemini Domino, et invocate et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. Alleluia. Alleluia. Belijdt de Heer, en roept Zijn naam aan; verkondigt onder de volken Zijn werken. Alleluia.
Offertorium (Ps. 137, 7)
Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me, Domine: et super iram inimicorum meorum extendes manum tuam, et salvum me fecit dextera tua. Al wandel ik temidden van de ellende, U laat mij leven, Heer, en over de woede van mijn vijanden strekt Gij Uw hand uit, en heil heeft Uw rechterhand mij gebracht.
Communio (Ps. 118, 4-5)
Tu mandasti mandata tua custodiri nimis: utinam dirigantur viae meae, ad custodiendas iustificationes tuas. Gij hebt Uw opdrachten gegeven om ze nauwgezet te onderhouden. Ach mogen mijn wegen geleid worden, gericht op het onderhouden van Uw rechtvaardigheden.