Schola Catharina17e Zondag door het jaar

Introitus (Ps. 67, 6-7.36)
Deus in loco sancto suo: Deus qui in habitare facit unanimes in domo: ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suae. God in zijn heilig domein; God die allen eensgezind doet samenwonen in het huis. Hijzelf geeft de moed en de sterkte aan zijn volk.
Tussenzang (Ps. 67, 2):
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. God verrijst, en zijn vijanden stuiven uiteen, en zij vluchten, alwie Hem haten, weg van zijn aanschijn
Graduale A en C (Ps. 27, 7.1)
In Deo speravit cor meum, et adiutus sum: et refloruit caro mea: et ex voluntate mea confitebor illi. Ad te, Domine, clamavi: Deus meus, ne sileas: ne discedas a me. Op God heeft mijn hart gehoopt en ik ben geholpen; en mijn vlees is weer opgebloeid, en uit mijn vrije wil zal ik Hem belijden. Tot U, Heer, heb ik geroepen; mijn God, opdat U niet zwijgt, opdat U zich niet van mij afwendt.
Graduale B (Ps. 144, 15.16)
Oculi omnium in te sperant, Domine: et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. De ogen van allen kijken hoopvol naar U op, Heer; en U geeft hen eten op de juiste tijd. Gij opent uw hand, en vervult ieder levend wezen met zegening.
Alleluia (Ps. 80, 2.3)
Alleluia. Exsultate Deo adiutori nostro, iubilate Deo Iacob: sumite psalmum iucundum cum cithara. Alleluia. Alleluia. Juicht voor God, onze Helper; jubelt voor de God van Jacob; heft een blijde psalm aan met citerspel. Alleluia.
Offertorium (Ps. 29, 2-3)
Exaltabo te Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me: Domine clamavi ad te, et sanasti me. Ik zal U verheffen, Heer, omdat Gij mij hebt opgenomen en mijn vijanden niet hebt verkozen boven mij; Heer, ik heb tot U geroepen, en U heeft mij genezen.
Communio A (Mt. 13, 45.46)
Simile est regnum caelorum homini negotiatori, quaerenti bonas margaritas: inventa una pretiosa margarita, dedit omnia sua, et comparavit eam. Het Rijk der hemelen is gelijk aan een koopman, die mooie parels zocht; toen hij een kostbare parel gevonden had, verkocht hij al het zijne, en schafte zich die aan.
Tussenzang (Ps. 33. 16):
Oculi Domini super iustos, et aures eius in clamorem eorum. De ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen, en zijn oren op hun roepen.
Communio B (Spr. 3, 9.10)
Honora Dominum de tu substantia, et de primitiis frugum tuarum: ut impleantur horrea tua saturitate, et vino torcularia redundabunt. Vereer de Heer met uw vermogen, en met de eerstelingen van uw veldvruchten, opdat uw voorraadkamers gevuld worden met overvloed, en de wijnpersen overlopen van wijn.
Tussenzang (Ps. 111. 1):
Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis Zalig de man die de Heer vreest, die zijn geboden zeer begeert.
Communio C (Lc. 11, 9.10)
Petite, et accipietis: quaerite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis: omnis enim qui petit, accipit: et qui quaerit, invenit: pulsanti aperietur, alleluia. Vraagt, en u zult verkrijgen; zoekt, en u zult vinden; klopt, en er zal voor u opengedaan worden; ieder immers die vraagt, verkrijgt; en wie zoekt, vindt; voor wie klopt wordt opengedaan, alleluia.
Tussenzang (Ps. 30):
In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum; in iustitia tua libera me. Op U, Heer, heb ik gehoopt, ik zal in eeuwigheid niet beschaamd worden; door Uw rechtvaardigheid: bevrijd mij.